/ Policy Servers Chat Photo GalleryFriday, July 03, 2020
Περιήγηση

Forum
/ Policy
@ #Hellas Policy
Servers
Downloads
Chat
Photo Gallery

Links
Splash-Radio
V


Shoutbox
Για να καταχωρήσετε ένα μήνυμα πρέπει να συνδεθείτε.

k47
04/07/2019 18:00
4/7/2004 4/7/2019 15 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

k47
01/01/2017 20:43
Καλη χρονια σε ολους.

k47
04/07/2016 09:31
4/7/2004-4/7/2016

k47
01/01/2016 11:30


k47
01/01/2016 10:01
1/1/2016

k47
04/07/2015 14:00
4/7/2004-4/7/2015. 11 Greekirc.net. N .

k47
01/01/2015 10:00
2015

k47
04/07/2014 07:00
4/7/2004-4/7/2014. 10 Greekirc.net. X .

k47
04/07/2013 07:00
4/7/2013 . - - - 9 GREEKIRC - - 9 . .

k47
02/01/2013 06:52


Shoutbox αρχείο
Χρήστες Online
Επισκέπτες Online: 1
Κανένα Μέλος Online

Καταχωρημένα Μέλη: 249
Νεότερα Μέλη: mpaxalaki
Policy Opers Users GreekIRC
2) Διάφορα θέματα

2. A) Για τους Opers

2. A. a) Όλοι οι Opers έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες
υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από την παλαιότητα τους, την
δημοτικότητα τους, τον αριθμό των Clients/Servers υπό την
επίβλεψη τους και το αν είναι Admins. Συγκεκριμένα, μοναδικό
καθήκον των Opers είναι η σωστή λειτουργία του GreekIRC.

2. A. b) Έαν έγινε οποιαδήποτε παράβαση κανόνων ή κατάχρηση δυνατοτήτων
από Oper, ισχύει ο,τι αναφέρεται στο 1.B.d.

2. A. c) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το Kill σε κάτοχο O/o line.
Δεν είναι δεκτή καμία δικαιολογία σε Kill για προσωπικούς λόγους,
για δικτυακή επίθεση κλπ., κυρίως διότι οι Opers, όπως αναφέρεται
παραπάνω, δεν επιδιώκουν την πρόκληση αλλά την επίλυση
προβλημάτων. Λόγω της διαφορετικής θέσης τους στο GreekIRC, οι
Opers οφείλουν να ενεργούν σκεπτόμενοι ως Opers και όχι να
επηρεάζονται απο προσωπικές επιθέσεις μέσω βωμολοχιών κλπ. Εάν,
παρ'ελπίδα, υπάρχει η αίσθηση εκ μέρους του Oper ότι
χρειάζεται αντίδραση, επιβάλλονται, όπου είναι εφαρμόσιμες και
διαθέσιμες, οι εναλλακτικές λύσεις των IGNORE/SILENCE. Μια
αποδεκτή χρήση Kill από Oper είναι η αρχικοποίηση της σωστά
χρησημοποιούμενης δυνατότητας AKILL των Services.
Ποίνη για κακή χρήση Kill: Αφαίρεση της O/o line για όσο χρόνο
αποφασιστεί από την πλειοψηφία των Admins.

2. A. d) Οι μόνοι αποδεκτοί λόγοι για τη διακοπή σύνδεσης μεταξύ δυο
Servers (SQUIT) είναι οι παρακάτω:
- επανασυγχρονισμός (resync)
- επαναδρομολόγιση (reroute)
- αντικειμενικά τεκμηριωμένη ειδική περίπτωση (π.χ. hacking)
Ποινή για κακή χρήση SQUIT: Αφαίρεση της O/o line για όσο χρόνο
αποφασιστεί από την πλειοψηφία των Admins.

2. A. e) Εάν κάποιος Oper προβλέπει ότι θα μείνει ανανεργός για αρκετό
χρονικό διάστημα ενώ παραμένει συνδεδεμένος στο GreekIRC,
οφείλει να διακόπτει τη χρήση της O/o line του μέχρις ότου
επανέλθει σε ενεργή χρήση του Client του.

2. A. f) Οι Opers του GreekIRC δεν είναι προσωπικό υποστήτιξης των
χρηστών του GreekIRC σε επίπεδο άλλο από αυτό ποu σχετίζεται
άμεσα με τη χρήση του GreekIRC. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η εκμετάλλευση του GreekIRC ως πηγής πληροφοριών για
κακόβουλες επιθέσεις σε χρήστες του, π.χ. nukes, διότι οι
τελευταίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των
μηχανημάτων τους απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις.

2. A. g) Οι κάτοχοι διαχειριστικών ρόλων στο GreekIRC οφειλουν να είναι
εγγεγραμμένοι στις σχετικές κατα περίπτωση lists (irc-op,
irc-admin klp.) και να θέτουν τα όποια ζητήματα σχετικά με το
GreekIRC κατα προτίμηση μέσω αυτών, πάντα στα πλαίσια της
κοσμιότητας και σοβαρότητας.

2. B) Για τους διαχειριστές των Services

2. B. a) Την ιδιότητα του διαχειριστή των Services δικαιούνται να φέρουν
οι Admins των Servers, καθώς και όσα άτομα με την σχετική
εμπειρία και αποδοχή έχουν την έγκριση των Admins, μετά από
σχετική ψηφοφορία.

2. B. b) Η χρήση εκείνων των δυνατοτήτων των Services οι οποίες είναι
προσβάσιμες μόνο από Services Administrators δεν επιτρέπεται
χωρίς την άδεια του ανάλογου χρήστη. Αυτό συμπεριλαμβάνει εκτός
των άλλων και τα παρακάτω:
- Χρήση GETPASS/DROP σε κατοχυρωμένο nickname χωρίς την άδεια
του κατόχου του password του κατοχυρωμένου nickname.
- Χρήση GETPASS/DROP σε κατοχυρωμένο kanali χωρίς την άδεια του
κατόχου του password του κατοχυρωμένου καναλιού.
Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω, και οποιωνδήποτε σχετικών
ενεργείων, αντιμετωπίζεται ανάλογα με την περίπτωση παράβασης
από Opers, δηλαδή αφαίρεση της ιδιότητας του διαχειριστή των
Services για όσο χρόνο αποφασιστεί μετά από συζήτηση μεταξύ των
Opers και των Admins και μετά από ψηφοφορία των Admins.

2. C) Για όλους τους χρήστες του GreekIRC ανεξαιρέτως

2. C. a) Η χρήση των υπηρεσιών του GreekIRC είναι προνόμιο και όχι
αναφαίρετο δικαίωμα, επομένως επικυρώνει χωρίς αμφιβολία την
αποδοχή όλων των κανόνων που αναφέρονται στο παρόν Policy,
καθώς και την παραίτηση από όλα τα νομικά δικαιώματα που τυχόν
εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της χρήσης του GreekIRC.
Επίσης, δεν αναγνωρίζεται ευθύνη εκ μέρους του GreekIRC για
οποιαδήποτε χρήση του εκτός της προώθησης συνομιλιών και
δεδομένων μεταξύ των χρηστών. Οι οποιεσδήποτε κακές χρήσεις
αυτών των δυνατοτήτων, όπως η διακίνηση πορνογραφικού υλικού,
η ανταλλαγή προστατευμένου απο πνευματικά δικαιώματα υλικού
κλπ. δεν είναι ανεκτή, όμως δεν είναι δυνατή η απόλυτη αναστολή
της, λόγω της φύσης του συστήματος μετάδοσης των δεδομένων.

2. C. b) Για ιστορικούς λόγους, το κανάλι #hellas τελεί υπό ειδικό
προστατευτικό καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν ειδικοί
κανόνες για την διαχείριση του συγκεκριμένου καναλιού, οι
οποίοι καθορίζονται από τα αναφερομενα στο δικτυακό τόπο:
http://www.greekirc.net

2. C. c) Απαγορεύεται το flooding οποιασδήποτε μορφής. Εαν το flooding
αντιμετωπίζεται χωρίς επιτυχία με τις υπόλοιπες διαθέσιμες
μεθόδους, και συγκεκριμένα όταν το flooding προκαλεί προβλήματα
στο GreekIRC ανεξάρτητα από αναχαιτιστικές ενέργειες, οι Opers
έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση της δυνατότητας AKILL των
Services για όσο χρονικό διάστημα κρίνουν κατάλληλο, καθώς και
την υποχρέωση να ειδοποιήσουν την irc-op list με πλήρη και
τεκμηριωμένα δικαιολογητικά.

2. C. d) Απαγορεύεται το hacking οποιασδήποτε μορφής και οτιδήποτε
σχετικό που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του GreekIRC. Οι
αναγνωρισμένοι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρήση της
δυνατότητας AKILL των Services για όσο χρονικό διάστημα κριθεί
κατάλληλο. Υποχρεωτική είναι και εδώ η διαδικασία ενημέρωσης
της irc-op λίστας όπως αναφέρεται στο 2.C.a.

2. C. e) Απαγορεύεται το cloning οποιασδήποτε μορφής. Οι αναγνωρισμένοι
παραβάτες θα τιμωρούνται με χρήση της δυνατότητας AKILL των
Services για όσο χρονικό διάστημα κριθεί κατάλληλο.

2. C. f) Απαγορεύεται η χρήση του GreekIRC για διαφημιστικούς σκοπούς
οποιασδήποτε μορφής, οπως κανάλια στο GreekIRC, άλλο δίκτυο
IRC, προώθηση εμπορικών προιόντων κλπ. Οι αναγνωρισμενοι
παραβάτες θα τιμωρούνται με χρήση της δυνατότητας AKILL των
Services για όσο χρονικό διάστημα κριθεί κατάλληλο. Επίσης,
μπορεί να επιβληθεί και μόνιμος αποκλεισμός των παραβατών από
το GreekIRC.

2. C. g) Απαγορεύεται η χρήση Open SOCKS proxy server για πρόσβαση στο
GreekIRC. Οι αναγνωρισμένοι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρήση
της δυνατότητας AKILL των Services για όσο χρονικό διάστημα
κριθεί κατάλληλο.

2. C. h) .
KILL FORBID nick .

26-03-2008 @ GreekIRC Team
Σύνδεση
Χρήστης

ΚωδικόςΔεν είσαστε μέλος?
Πατήστε εδώ για εγγραφή.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Ζητείστε ένα καινούριο εδώ.
Θέματα στο Φόρουμ
Νεότερα θέματα
The Best Option For ...
Silent_Bob vs Danny ...
Lista gia Joins se o...
Geniki boitheia
Mass Slap (slap all)
Καυτά θέματα
A re oi megaloi a... [43]
akira nicks [29]
biografiko!!!! [9]
Helpers @ #help [8]
Ma den eimai kako... [6]
Copyright © 2008